All Nepal Football Association

 
 

All Nepal Football Association

Sno. Designation Name
1 President Mr. Pankaj Bikram Nembang
2 Senior Vice President Mr. Bir Bahadur Khadka
3 Vice President Mr. Dipak Khatiwada
    Mr. Birat Jun
    Mr. Dawa Lama
    Mr. Dirgha Bahadur K.C
4 Secretary General Mr. Kiran Rai
5 Treasurer Mr. Rabindra Joshi
6 Members Mr. Mahendra Chhetri
    Mr. Rabin Chand
    Mr. Ramesh Byanjankar
    Mr. Anil Malla
    Mr. Purushottam Thapa
    Mr. Bhoj Raj Shahi
    Mr. Bikash Narayan Shrestha
    Mr. Tika Ram Lama
    Mr. Bharat Bahadur Budh Thapa
    Mr. Maniraj Bista
    Ms. Pema Dolma Lama
    Ms. Sarila Shrestha Maleku