Presidents Of Nepal Olympic Committee

Late. Basundhara Shah

(1962-1967)

Late. Khadga B. Shah

(1967-1977)

Sarad Chandra Shah

(1977-1988)

Govinda Raj Joshi

(1992-1993, 1995-1998)

Keshab Sthapit

(1993-1995)

Jeevan Ram Shrestha

(1997-1997)

Rukma Shamsher Rana

(1998-2006)

Jeevan Ram Shrestha

(2015 - Current)