Nepal Boxing Federation

Ram Awale
President

 

Man Bahadur Bhandari
Secretary General

 

Nepal Boxing Federation


 

Presidet

 Mr. Ram Awale

Senior Vice-President

 Mr. Arjun Bahadur KC

Vice-President

Mr. Bhoj Raj Sitaula

Mr. Ganesh Bahadur Bhattarai

Mr. Sabin Bhattachary

Mr. Om Narayan Shrestha

Mr. Ram Bahadur Giri

Secretary General

 Mr. Man Bahadur Bhandari

Treasurer

 Mr. Goutam Sujakhu

Secretary

 Mr. Puskar Raj Pant

Members

Mr. Govinda Dangol

Mr. Resham Pun

Mr. Milan Dhoj Rana

Mr. Bam Bahadur Syangtang

Ms. Rekha Thapamagar

Mr. Ramesh Adhikari

Mr. Durga Gahatraj

Mr. Laxman Karki

Mr. Sanjaya Kumar Paswan

Mr. Samar Jang Bahadur Chand

Election Date: July 19, 2023
 
Mailing Adress:
Satdobato-15, Lalitpur 
International Sports Complex
Phone:+977-9851049684 / 9849697094
Email: nepalboxingfederation@gmail.com