Nepal Badminton Association

President
Ramji Bahadur Shrestha 

 Secretary General

Birendra Shrestha

Nepal Badminton Association

 

President

Ramji Bahadur Shrestha

Vice-President

 Bishwesh Shrestha

Chandra Sekhar Lama

Dhruba Maharjan

Govind Bahadur Swar

Min Bahadur K.C

Naresh Bahadur Singha

Rajendra Man Shrestha

Subhash Shrestha

G. Narayan B. Chettri

Uday Kumar Shrestha

General Secretary

 Birendra Shrestha

Seretary

 Nabin Bikram Shah

Samir Bahadur Singha

Treasurer

 Anoj Basnet

Executive Members

 Binda Paudyal Simkhada

Binod Basnet

Himal Shah

Jagat Bahadur Khadka

Mahendra B. Thamsuhang

Mahendra Shrestha

Nirman Kumar Shrestha

Raju Thapa

Rishikesh Shrestha

Rohit Tandan

Yadunath Adhikari

Chhabi Lal Shahi

Deepak Thapa

Jiwan Singh Kunwar

Sunil Shrestha

Narayan Dahal

Ravi Maharjan

Mailing Address:
Tel: 0977-1-4101062, Fax: 977-1-4101062
Email: nepalbadminton@nocnepal.org.np, ramji@nocnepal.org.np