Sports and Environment Commission

Chairman : Mr. Goverdhan Shrestha
Secretary : Ms. Dolma Lama Shaha
Member : Dr. Sanjay Bikram Shrestha
  Mr. Sagun Rana
  Mr. Chandeshornanda Rajvaidya
  Mr. Shanker Gautam
  Mr. Pradeep Rajbhandari
  Mr. Dharma Man Bajracharya
  Mr. Pritesh Shrestha
  Mr. Purna Shanker Shrestha
  Ms. Gita Shaha