Peace through Sports Commission

President

 • Ramesh Maharjan

Secretary

 • Anju Bhattarai

Members

 • Chandra Prakash Gharti
 • Krishala Ghising
 • Nayana Shakya
 • Yubraj Sunwar
 • Samir Bahadur Singha
 • Upendra Thapa
 • Ritu Gyamdan
 • Surya Bahadur Joshi
 • Gyanendra Maharjan
 • Sushma Rajbhandari