Nepal Rafting and Canoeing Association

Rajiv Shrestha
President

 

Sudip Raj Gautam
Secretary General

Nepal Rafting and Canoeing Association

 

President

 Mr. Rajiv Shrestha

Senior Vice-President

 Mr. Surya Prasad Joshi

Vice-President

Mr. Govinda Prasad Thapaliya

Mr. Mahendra Singh Thapa

Secretary General

 Mr. Sudip Raj Gautam

Treasurer

 Mr. Mahesh Thapa

Secretary

 Mr. Sunil Aryal

Members

Ms. Rita Adhikari

Mr. Deepak Bhujel

Mr. Nim Bahadur Magar

Mr. Kumar Shrestha

Ms. Omnika Dangol

Ms. Kaushila Pradhan

Election Date: November 25, 2023

Mailing Address: National Sports Council, Tripureshwor,Kathmandu
Tel: 9851043437
Email: nepalraftingcanoeassociation@gmail.com