Sports For All Commission

Sports for All Commission

 

Chairperson

 • Bishnu Gopal Shrestha

Members

 • Rajesh Khadka
 • Ramesh Kumar Shrestha
 • Mukunda Raj Sharma
 • Dhirendra Pradhan
 • Rajesh Shrestha
 • Pooja Shahi
 • Ranjana Pradhan
 • Bhojraj Sitaula
 • Bajranga Shahi
 • Rajan Shrestha