Nepal Cycling Association

Gopal Sunder Lal Kakshapati
President


Ranjan Rajbhandari
Secretary General

Nepal Cycling Association

 

President

Gopal Sunder Lal Kakshapati

Vice-President

Sudip Poudel
Rabindra Shrestha

General Secretary

Ranjan Rajbandari

Secretary

Devendra Basnyat

Treasurer

Sanjeev Kumar Pandey

Members

Pushkar Shah
Rajendra Man Shrestha
Krishna Gopal Shrestha
Dawa Tamang
Sangit Shrestha
Lila Rai

Election Date: 6th April, 2018
Mailing Address: National Sports Council, Tripureshwor,Kathmandu
Post Box No. 19374
Tel: +977-1-9841986899
Email:
ncancanepal@gmail.com