Nepal Shooting Association

Puspa Das Shrestha
President

 


Ranjan Prakash Shrestha
Secretary General

Nepal Shooting Association

 

President

Puspa Das Shrestha

Vice-President

Chaitanaya Sharma 

Rajesh Gurung

General Secretary

Ranjan Prakash Shrestha

Treasurer

Trilochan K. Shrestha

Members

Bijaya Lama 
Raju Darshan
Depesh Joshi 
Ratna Gurung
Rajendra Shrestha
Yam Shrestha
Dhruba Bahadur Rayamajhi
Uttam Shrestha


Address: Nepal Shooting Association
Post Box NO. 10901, Shooting Complex, Satdobato
Email:globasst@mos.com.np / nepalshooting@nocnepal.org.np